Till sidans huvudinnehåll
Barn som står med huvudet nedböjt

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i stadsområdet där barnet bor. Lagen om vård av unga är till för att skydda barn och unga från att fara illa.

Orosanmälan när ett barn far illa

Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i den stadsdel eller kommun där barnet bor.

Lagar och regler, LVU

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en lag som är till för att skydda barn och unga från att fara illa.
${loading}