Till sidans huvudinnehåll
Barn som står med huvudet nedböjt

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i stadsområdet där barnet bor. Socialtjänsten försöker alltid i första hand hitta lösningar och stöd tillsammans med vårdnadshavare.

Orosanmälan när ett barn far illa

Misstänker du att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i det stadsområde där barnet bor. Socialtjänsten har barnets bästa i åtanke och det finns stöd att få för de barn och föräldrar som behöver det.

Lagar och regler, LVU

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en lag som är till för att skydda barn och unga från att fara illa.

Relaterad information

Omsorg och stöd

Det här är socialtjänsten

Socialtjänsten arbetar för barns bästa, i de flesta fall i samarbete med föräldrarna. Här har socialstyrelsen samlat information om socialtjänstens arbete.

Omsorg och stöd

Frågor och svar om omhändertagande av barn

Här har socialstyrelsen samlat frågor och svar om omhändertagande av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

${loading}