Till sidans huvudinnehåll

Så används stiftelsernas pengar

Göteborgarnas välvilliga inställning till välgörenhet förr i tiden har satt tydliga spår i samhället. Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till institutioner och verksamheter som lever kvar än idag.

Göteborgs Stads stiftelser

De äldsta stiftelserna bildades på 1800-talet och delas in i tre huvudgrupper:

  • Stiftelser inom det kulturella området som lämnar bidrag till museer för inköp till samlingarna
  • Stiftelser inom det kommunala utbildningsområdet som delar ut premier till elever eller resebidrag till lärare för studieresor
  • Stiftelser inom det sociala området som lämnar bidrag till ekonomiskt behövande personer som är bosatta i Göteborg

Göteborgs Stad förvaltar enbart avkastningsstiftelser, vilket innebär att staden ansvarar för stiftelsernas kapital och att avkastningen delas ut enligt de ändamål som den som skänkte pengarna har bestämt. Stiftelsernas huvudinriktningar är att ge bidrag till ekonomiskt behövande eller personer med funktionsvariation (sociala stiftelser), stipendier med mera till elever och lärare (utbildningsstiftelser) och att främja konst och kultur för göteborgarna (kulturstiftelser). Där utöver ingår stiftelser som delar ut pengar till andra organisationer för olika allmännyttiga och välgörande ändamål.

Så här förvaltas stiftelsernas kapital

Stiftelsernas kapital ingår i en gemensam samförvaltning, vari varje stiftelse har en andel. Varje stiftelse är dock en egen juridisk person med egna räkenskaper. De allra flesta av stiftelserna är skattebefriade, eftersom ändamålen är allmännyttiga. Kapitalförvaltningen upphandlas i konkurrens och pengarna är placerade med en riskspridning i enlighet med stadens antagna riktlinjer.

Stiftelsernas kapital uppgick i december 2023 till 1 267 miljoner kronor. Totalt delades 36,9 miljoner kronor ut till enskilda göteborgare, lärare och elever, föreningar, kulturinstitutioner och andra allmännyttiga ändamål under 2023.

Utdelning för kulturella ändamål

Inom kulturområdet lämnades i huvudsak bidrag till:

För pengarna har man köpt in konstverk i form av tavlor, skulpturer och andra föremål. Pengar har också använts till konserveringsarbeten, utställningar och forskning med mera. Inköp har även gjorts för utsmyckning av offentliga platser.

Totalt har 7,2 miljoner kronor delats ut i stiftelser med kulturinriktning under 2023.

Utdelning till elever och lärare

Utbildningsstiftelserna har bidragit med stipendier och resebidrag till elever och lärare, huvudsakligen i de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Elever har också fått premier för goda skolprestationer och andra framsteg och skolor har beviljats ekonomiskt stöd för genomförande av olika klassaktiviteter.

Totalt har 12,2 miljoner kronor delats ut från utbildningsstiftelserna under 2023.

Utdelning till ekonomiskt behövande och barn med särskilda behov

Sociala stiftelserna har beviljat medel till ekonomiskt behövande barnfamiljer, äldre och vuxna samt till enskilda med funktionsnedsättning eller deras familjer. Totalt har 10 miljoner kronor delats ut.

Utdelning till allmännyttiga föreningar och föreningar med barnverksamhet

Under året har föreningar och ideella organisationer med allmännyttig verksamhet tilldelats 7,5 miljoner kronor för olika projekt och aktiviteter.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om stiftelser kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 02 29
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stads Stiftelser
404 82 Göteborg

${loading}