Till sidans huvudinnehåll

Ansökan om god man eller förvaltare

Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om en god man. Finns det också en påtaglig risk och behov av skydd kan förvaltarskap bli aktuellt. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i.

Vem kan ansöka?

Du som är i behov av hjälp har rätt att ansöka om att få en god man eller förvaltare. Även dina närmaste anhöriga har rätt att ansöka om det. Om du eller dina anhöriga har önskemål om att en särskild person utses till god man eller förvaltare för dig anger ni det i ansökan. Ansökan skickar ni direkt till tingsrätten.

Skyldighet att anmäla behov av god man eller förvaltare

Företrädare för socialtjänsten eller sjukvården är inte behöriga att ansöka om god man. Däremot finns en skyldighet för socialtjänsten att anmäla till överförmyndaren om en person har behov av god man. En utredning om god man kan alltså startas hos överförmyndaren även om ingen har ansökt om det. Anmälan skickas till överförmyndaren i den kommun den enskilde är folkbokförd i.

Information om anmälan för dig som jobbar inom socialtjänsten eller vården:  Anmäla behov av ställföreträdare

Information om godmanskap och förvaltarskap

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man eller förvaltare. Det finns därför flera typer av godmanskap och förvaltarskap.

Godmanskap är helt frivilligt och godmanskap påverkar inte din bestämmanderätt på något sätt. Du kan aldrig få en god man om du inte vill ha det.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd där förvaltaren tar över din bestämmanderätt i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Du kan endast få förvaltare om det finns påtagliga risker för din person eller ekonomi och att du behöver skyddas.

Här hittar du mer information om de olika typerna av godmanskap och förvaltarskap.

Vem kan få en god man?

God man, förvaltare och förmyndare

Så här gör du

Ansöka eller anmäla behov av god man

Ansök eller anmäl behov av god man genom att fylla i blanketten. Tänk på att fylla i blanketten så noga och utförligt som möjligt för att underlätta handläggningen.

Du måste också skicka med ett läkarintyg, utfärdat av läkare på särskild blankett framtagen av Socialstyrelsen. Mer information hittar du på blankettens sista sida.

Ansökan eller anmälan om behov av god man

Ansöka eller anmäla behov av förvaltare

Ansök eller anmäl behov av förvaltare genom att fylla i blanketten. Tänk på att fylla i blanketten så noga och utförligt som möjligt för att underlätta handläggningen.

Observera att förvaltarskap är en tvångsåtgärd som innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten. Behovet av förvaltarskap behöver därför vara tydligt och väldokumenterat, och det är en förutsättning att personens hjälpbehov inte kan tillgodoses på något annat sätt.

Notera att godmanskap kan anordnas även om huvudmannen inte förstår vad saken gäller och därför inte kan lämna sitt samtycke.

Du måste också skicka med ett läkarintyg, utfärdat av läkare på särskild blankett framtagen av Socialstyrelsen. Mer information hittar du på blankettens sista sida.

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltareKontakta överförmyndaren

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta överförmyndaren.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 09 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960791490219512,57.70511998315795] }, "properties":{ "title":"Överförmyndaren", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 2385
403 16 Göteborg

${loading}