Till sidans huvudinnehåll

Se ditt socialtjänstärende på webben


Du som får ekonomiskt bistånd kan se ditt socialtjänstärende på Mina sidor.

Du loggar in här:

Mina sidor

För att se ditt ärende inom ekonomiskt bistånd på Mina sidor behöver du e-legitimation. Logga in på goteborg.se/minasidor och klicka på Socialtjänstärenden under Tjänster.

På Mina sidor kan du också se alla dina andra pågående ärenden i Göteborgs Stad. Du kan endast se de tjänster som är aktuella för dig. Om du vet att får ekonomiskt bistånd, men inte kan se ditt ärende under Mina sidor, kan du kontakta din handläggare. 

Detta ser du som inloggad

Pågående ärende

Här kan du se vilken typ av ärenden du har, dina ärendenummer och hur länge ärendena pågått. Än så länge visas endast ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Du kan använda ärendenumret istället för att uppge personnummer när du har kontakt med din handläggare eller socialkontor. Detta gör det också lättare för dig att hitta de ärenden som du har frågor kring.

Under pågående ärenden kan du också se de personer som ingår i ärendet. Till exempel den du söker tillsammans med, din medsökande, och/eller barn.

Här ser du också namn och kontaktuppgifter till din handläggare.

Dokument

Här kan du se olika dokument som rör ditt ärende, till exempel utredning, arbetsplan, brev, kallelser, och beslutsmeddelanden. Det är din handläggare som gör dina dokument synliga för dig.

Beslut

Här kan du se information om de beslut som är fattade under de senaste 90 dagarna. Du kan också se vilken typ av beslut det är, vem som fattat beslutet och motiveringen till beslutet.

Betalningar

Om det har skett en utbetalning från ett beslut så ser du datum, belopp, betalsätt (registrerat konto, förladdat kort med mera). Du kan också se betalningsmottagare, förutom dig själv också andra till exempel din hyresvärd eller din tandläkare.

Normberäkning

Här kan du se normbeloppen för alla som du sökt för och som ingår i ditt hushåll. Du kan också övrigt du ansökt om ekonomiskt bistånd för och vad som har blivit beviljat. Du ser även de inkomster som du själv uppgivit i din ansökan kombinerat med de inkomstuppgifter vi hämtat från andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}