Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd


Behöver du hjälp med ekonomiskt bistånd så ska du ringa Göteborgs Stads kontaktcenter. Då blir du kopplad till rätt socialkontor. Hos socialkontoret kan du både få rådgivning och göra en ansökan.

Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du söka ekonomiskt bistånd. Du har i första hand ett eget ansvar att reda upp din ekonomiska situation. Ekonomiskt bistånd fungerar som en yttersta hjälp för dig som har tillfälliga ekonomiska problem.

Du kan göra en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats  för att se om du kan ha rätt till försörjningsstöd. Provberäkningen är bara en vägledning. Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en socialsekreterare. Du har alltid rätt att lämna in en ansökan.

Filmen på fler språk:

Så går ansökan till

 1. 1

  Sök andra ersättningar du har rätt till

  • Har du sparade pengar eller aktier ska du först använda de pengarna. Det gäller också tillgångar som bil, båt eller bostadsrätt.
  • A-kassa. Är du inte med i en A-kassa kan du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
  • Ersättning från Försäkringskassan, till exempel barnbidrag och flerbarnstillägg, bostadsbidrag, eventuella sparade föräldrapenningdagar, sjukpenning, aktivitetsstöd och underhållsstöd.
  • Studiemedel från CSN. Som student har du i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd även om dina inkomster är under försörjningsstödsnormen.
 2. 2

  Förhandsbedömning

  Vid ett första samtal gör vi en förhandsbedömning. Det betyder att vi bedömer om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du får också information om rätten till ekonomiskt bistånd i just din situation. Du har alltid rätt att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd, oavsett vad förhandsbedömningen visar.

 3. 3

  Utredning

  På mötet med socialsekreteraren pratar vi om din ekonomiska situation, hur dina behov ser ut och vad du själv gör och har gjort för att kunna klara dig själv. Vi räknar ihop hela hushållets inkomster, och vi ser tillsammans på vilka kostnader du/ni har.

  Ta med legitimation och de papper på dina inkomster och utgifter som vi bett om. Se också till att ha sökt alla bidrag du har rätt till.

  Socialsekreteraren måste kontrollera dina uppgifter med till exempel Försäkringskassan, Skatteverket, A-kassan, CSN, bilregistret och din arbetsgivare.

 4. 4

  Planering

  Vi gör en plan tillsammans. Målet är att du ska kunna försörja dig så snart som möjligt. I planen ska det tydligt stå vad du måste göra för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det kan vara till exempel att:

  • Söka arbete
  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och delta i deras aktiviteter
  • Ha regelbunden kontakt med läkare om du är sjuk och inte kan söka arbete
 5. 5

  Beslut

  När utredningen är klar får du ett beslut via post, Mina Sidor eller digital brevlåda. 

Meddela oss om förändringar

Du som får ekonomiskt bistånd måste meddela din socialsekreterare om du får ändrade inkomster eller utgifter. Du är också skyldig att meddela om du flyttar ihop eller isär, om du delar bostaden med någon eller om du flyttar till annan bostad.

Om du lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter kan du bli polisanmäld för misstänkt bidragsbrott. Du kan även bli återbetalningsskyldig.

Kontakta socialkontoret där du bor

Relaterad information

person framför laptop
Omsorg och stöd

Återansökan

Du som redan har ekonomiskt bistånd ska återansöka varje månad. Här kan du se hur du gör för att återansöka.

händer på ett tangentbord
Kommun och politik

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga. Du måste lämna in din överklagan till socialförvaltningen du har kontakt med inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

${loading}