Till sidans huvudinnehåll

Dina rättigheter när du söker bistånd

Socialtjänstens arbete styrs av socialtjänstlagen, SoL. Här kan du läsa mer om dina rättigheter när du söker stöd av socialtjänsten.

Vad står det i lagen?

Socialtjänstlagen reglerar vilken hjälp du kan få i form av ekonomiskt bistånd eller annat stöd. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt. Socialtjänstlagen beskriver också vad kommunen måste göra.

Rätt att ansöka om stöd

Du har rätt att ansöka om stöd från socialtjänsten var du än befinner dig i landet.

Det finns inga begränsningar i socialtjänstlagen kring vad en enskild person kan ansöka om för typ av bistånd. En ansökan kan vara både muntlig och skriftlig. Om du behöver hjälp att formulera din ansökan kan du få hjälp av socialtjänsten.

Det är den enskildes behov som avgör om bistånd ska beviljas och hur det i så fall ska utformas. För att få en bild av vilka behov som finns görs en utredning. Ett bistånd enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet.

Stödet du får ska vara av bra kvalitet, det ska utföras av en person som har utbildning och erfarenhet av socialt arbete.

Socialsekreteraren är skyldig att dokumentera det ni pratar om och kommer överens om. Du har rätt att läsa och får en kopia av allt som skrivs om dig.

All personal har tystnadsplikt

Alla som jobbar i socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte får prata om dig och din situation med någon annan utan din tillåtelse. 

Socialtjänsten får inte heller lämna ut dokumentation om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv samtycker till att socialtjänsten får göra det. Men ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut dokumentation, till exempel om polisen begär det.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om denna sida så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}