Till sidans huvudinnehåll

Återansök om ekonomiskt bistånd via e-ansökan

Om du har ett pågående ärende och har e-legitimation kan du återansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten på Mina sidor.
 • Du kan återansöka dygnet runt.
 • Du behöver inte besöka socialkontoret för att återansöka.
 • Du behöver inte skicka in dina underlag (men du behöver spara dem).
 • Du kan följa ditt ärende och se beslut på Mina sidor.

Så här gör du för att återansöka

 1. 1

  Logga in på Mina sidor

  Logga in på Mina sidor på goteborg.se med hjälp av e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller via Freja.

  Mina sidor

 2. 2

  Svara på frågorna

  Svara på ett antal frågor om din livssituation och ekonomi (inkomster och utgifter). Du behöver inte skicka med några underlag.

 3. 3

  Godkänn din ansökan

  Om du söker tillsammans med någon annan, till exempel sambo eller maka/make, ska den personen också godkänna med sin e-legitimation.

Spara kvitton och underlag

Göteborgs Stad väljer slumpmässigt ut ansökningar för kontroll (stickprov). Det innebär att din ansökan kan bli utvald för kontroll. Då måste du kunna visa kvitton och andra underlag.

Det är olagligt att lämna felaktiga uppgifter. Det kan leda till att du måste betala tillbaka biståndet. Det kan också leda till polisanmälan. Därför är det viktigt att de uppgifter du lämnat stämmer och att du kan visa dina underlag vid en kontroll.

När du lämnar in en återansökan om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten utförs vissa av stegen i hanteringen av ett datorprogram, men ditt beslut hanteras alltid av en handläggare. Även det slumpvisa valet av vilka som ska lämna in sina underlag för kontroll sköts automatiskt.

Kontakta socialkontoret där du bor

Relaterad information

person med betalkort och mobil i handen
Omsorg och stöd

Första gången du ansöker

Läs mer om att ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången.

händer på ett tangentbord
Kommun och politik

Överklaga beslut

Är du inte nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga.

${loading}