Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-21

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 17:17

Fram till ungefär klockan 21 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

Begravning


När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att ordna med begravning.

Kontakta begravningsbyrå och församling

En begravningsbyrå kan hjälpa dig med både de formella och praktiska frågorna kring en begravning. Ta också kontakt med den församling eller eventuellt annat samfund som den avlidne tillhörde.

Du kan välja en borgerlig begravning

Vem som helst kan välja en borgerlig begravning. Det gäller även om du är medlem i Svenska kyrkan eller något annat samfund. Det har heller inte någon betydelse för gravsättningen.

Borgerliga begravningsförrättare

Väljer du en borgerlig begravning erbjuder Göteborgs Stad dig en borgerlig begravningsförrättare utan kostnad.

Göteborgs Stads borgerliga begravningsförrättare

Lokaler för icke-religiösa ceremonier

Göteborgs Stad har ett antal lokaler runt om i staden, som du kan hyra för att använda vid icke-religiösa ceremonier som till exempel borgerlig begravning.

Göteborgs Stads lokaler

Lokaler att hyra i Trädgårdsföreningen

Begravningsombud

I varje kommun finns begravningsombud, som är utsedda av länsstyrelsen. Begravningsombuden ska se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Begravningsombuden kontrollerar också begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Hitta begravningsombud i Göteborg

Länsstyrelsen prövar begravningsfrågor

Om du och andra efterlevande inte kan komma överens om gravsättningen, och om församlingen eller kommunen som sköter begravningsverksamheten inte lyckas medla mellan er, kan länsstyrelsen pröva frågan. Du kan också vända dig till länsstyrelsen för att överklaga ett beslut om rätt till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Tietoa suomeksi / Information på finska

Hautajaiset

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om borgerliga begravningsförrättare kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}