Till sidans huvudinnehåll
ett foto av en lövskog

Ansök om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaden för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos boutredningsenheten på socialförvaltningen Centrum. En dödsbodelägare kan med stöd av fullmakt företräda dödsboet och göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaden för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos boutredningsenheten på socialförvaltningen Centrum. En dödsbodelägare kan med stöd av fullmakt företräda dödsboet och göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.

För dödsbon som saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd ges till kostnader till en enkel och värdig begravning med max 50% av prisbasbeloppet, 26 250 kr (2023 års prisbasbelopp) inklusive kostnader för gravsten.

Tänk på detta först

Avsluta alla betalningsuppdrag, till exempel autogiron på den avlidnes samtliga konton. Tillgångar i dödsboet ska i första hand gå till kostnaden för begravningen.
Kontrollera om det finns livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
Merkostnad för att begrava den avlidne på annan ort (till exempel kostnad för bårbil/transport) i eller utanför Sverige ingår inte i rätten till ekonomiskt bistånd. Begravningskostnad som överstiger den kostnad som skulle beviljats om begravningen ägt rum på hemorten godtas inte.

Lämna in dessa underlag med ansökan

 • Eventuell fullmakt att företräda dödsboet om flera dödsbodelägare finns.
 • Dödsboanmälan eller bouppteckning.
 • Faktura på begravningskostnaden och gravsten.
 • Underlag för eventuella försäkringar.
 • Kontoöversikt från den avlidnes samtliga banker (papper som visar hur många konton som finns).
 • Kontoutdrag för samtliga konton (som finns på kontoöversikten) från 3 månader före dödsdagen till datum för inlämning av ansökan.
 • Senaste deklaration, alla fyra sidor, inklusive specifikation till deklaration och preliminär skatteuträkning, alternativt blanketten ”Inkomstuppgifter för senast deklarerat år”.
 • Slutskattesedel och kontoutdrag från skattekonto.

TIPS: För att lättare få ut de dokument du behöver från banken och skatteverket, skriv ut och ta med dig blanketten ”Ansökan begravningskostnad” som finns längst ner på den här sidan när du besöker dem.

Om det finns ska du också ta fram följande

 • Underlag för fast egendom, bostadsrätt, villa, tomträtt etc.
 • Underlag om skulder hos Kronofogdemyndigheten.
 • Uppgift om den döde hade andel i annat oskiftat dödsbo och en bouppteckning som visar detta.
 • Bouppteckning efter avliden registrerad partner eller make/maka.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack.
 • Värdering av bohag (möbler, husgeråd, guld, smycken) samt bil, båt, moped med mera.
 • Uppgifter om tillgångar utomlands.

Så här ansöker du

Skriv ut och fyll i blanketten "ansökan begravningskostnad.pdf" och skicka den tillsammans med de handlingar som behövs. Kom ihåg att alla dödsbodelägare ska skriva under blanketten. En dödsbodelägare kan med stöd av fullmakt företräda dödsboet om flera dödsbodelägare finns.

Ansökan begravningskostnad.pdf

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kuolinpesän ilmoitus

Kontakta boutredningsenheten

Har du synpunkter eller frågor kring ekonomiskt bistånd till begravningskostnader så kan du kontakta boutredningsenheten.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-367 90 79
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Andra Långgatan 19

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.94837174999292,57.69919451040387] }, "properties":{ "title":"Boutredningsenheten", "content":"Andra Långgatan 19" } }]

Postadress

Box 5293
402 Göteborg

${loading}