Till sidans huvudinnehåll
En bild av skog med höstlöv där solen skiner mellan träden

Ansök om dödsboanmälan


När en person i Sverige dör ska det enligt lag alltid göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning som man kan ansöka om att kommunen upprättar om det saknas tillgångar i dödsboet. Här kan du som är närstående ansöka om att göra en dödsboanmälan.

Bouppteckning

En bouppteckning innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Så gör du en bouppteckning - Skatteverket

Dödsboanmälan

Om den som avlidit inte hade några tillgångar i form av, pengar, bostad eller mark, kan man istället för bouppteckning göra en dödsboanmälan. Om den avlidne var gift eller registrerad partner räknas även andelen i de gemensamma tillgångarna in.

Om någon av delägarna till dödsboet ändå begär att en bouppteckning ska göras, så ska man göra det istället.

Tänk på detta först

 • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.
 • Vänta med att betala räkningar, begravningen går före alla andra räkningar i dödsboet.
 • Stoppa betalningar som är på autogiro.
 • Ta reda på om det finns livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
 • Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet.
 • Säg upp lägenhet, el, telefon och tidning och andra abonnemang.

Innan du ansöker - ta fram följande uppgifter och handlingar

Obligatoriska uppgifter

 • Namn och personnummer till samtliga dödsbodelägare och arvingar, även sambo
 • Dödsfallsintyg och släktutredning - beställ från Skatteverket
 • Kopia av hela deklarationen (5 sidor, dvs alla som Skatteverket skickar ut), eller slutskattesedel och kontoutdrag från skattekontot. Även för make/maka eller registrerad partner.
 • Underlag på begravningskostnaden (kopia på offert, faktura eller kvitto).
 • Uppgift om hur mycket pengar den avlidne hade på dödsdagen.
 • Kapital- och räntebesked på dödsdagen från den avlidnes banker. Även för make/maka eller registrerad partner.
 • Kontoutdrag från den avlidnes banker från dödsdagen och minst en månad framåt i tiden.

Om det finns ska du också ta fram följande

 • Offert eller räkning på gravsten eller gravyr.
 • Uppgifter om städkostnader av den avlidnes bostad.
 • Avi för hyra under uppsägningstiden.
 • Uppgift om försäkringar.
 • Testamente.
 • Uppgift om den döde hade andel i annat oskiftat dödsbo och en bouppteckning som visar detta.
 • Bouppteckning efter avliden registrerad partner eller make/maka.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack.
 • Värdering av bohag (möbler, husgeråd, guld, smycken) samt bil, båt, moped med mera.
 • Uppgifter om tillgångar utomlands.

Ansök om dödsboanmälan

Du kan välja att ansöka antingen direkt på webben genom att fylla i formuläret, eller skriva ut och fylla i en blankett.

Ansök direkt på webben

Du som fyller i ansökan ska skriva under med e-legitimation. När du bifogar dokument så ska du göra det i något av formaten word eller pdf.

Ansök om dödsboanmälan

Ansök med blankett

Du kan även ansöka med blankett om du föredrar det. Skriv ut och fyll i blanketten och skicka den tillsammans med de handlingar som behövs. Kom ihåg att minst en dödsbodelägare ska skriva under blanketten.

Ansökningsblankett dödsboanmälan

Så hanteras dina personuppgifter

Det är socialförvaltningen Centrum, som handlägger dödsboanmälningar i Göteborgs Stad.

Så hanterar socialförvaltningen Centrum dina personuppgifter 

Detta händer efter att du har ansökt

Ansökan utreds – när ansökan är komplett (och alla obligatoriska handlingar skickats in) så fattas ett beslut inom cirka 4 veckor. Det är kommunen utreder och fattar beslut om dödsboanmälan - och därefter skickas originalet till Skatteverket och en kopia till bouppgivaren. När detta har skett så ställer inte heller Skatteverket något krav på att en bouppteckning ska upprättas. Om en dödsboanmälan inte kan upprättas så underrättas bouppgivaren om detta.

Om den avlidne bodde i en annan kommun än Göteborg

Då ska du vända dig till den kommunen. Kommunen gör då en dödsboanmälan till Skatteverket.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kuolinpesän ilmoitus

Kontakta boutredningsenheten

Har du synpunkter eller frågor kring dödsboanmälan så kan du kontakta boutredningsenheten.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-367 90 79
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Andra Långgatan 19

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.94837174999292,57.69919451040387] }, "properties":{ "title":"Boutredningsenheten", "content":"Andra Långgatan 19" } }]

Postadress

Box 5293
402 Göteborg

${loading}