Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
vitsippor

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Ansök om dödsboanmälan

När en person i Sverige dör ska det enligt lag alltid göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning som man kan ansöka om att kommunen upprättar om det saknas tillgångar i dödsboet. Här kan du som är närstående ansöka om att göra en dödsboanmälan.

Begravning

När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att ordna med begravning.

Ansök om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaden för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos boutredningsenheten på socialförvaltningen Centrum. En dödsbodelägare kan med stöd av fullmakt företräda dödsboet och göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.
${loading}