Till sidans huvudinnehåll

Ceremonitexter


Ceremonitexten finns i en kort och en lång version samt på engelska.

Ceremonitext på svenska

Lång version

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

(Texten är författad av Per Anders Fogelström)

Kortversion

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Ceremony text in English

Long version

You have expressed a will to enter into marriage with each other. The foundation of marriage is built on love and trust. By entering into marriage, you promise to respect and support each other.

As husband and wife/husbands/wives you are still two independent individuals who gain strength from each other in your relationship.

Since you have declared a will to enter into marriage I now ask:

Will you N.N. take N.N. to be your lawfully wedded wife/husband and to love her/him in sickness and in health?

(Response: I do)

Will you N.N. take N.N. to be your lawfully wedded wife/husband and to love her/him in sickness and in health?

(Response: I do)

(The couple exchange rings.)

I now pronounce you husband and wife/to be husbands/to be wives.

When you now move on in life and back to the struggles of every day life, remember the will to live together, the love and respect you have felt for each other in this moment and which led you to this day.

I would like to wish you joy and wellness in your marriage.

Short version

You have expressed a will to enter into marriage with each other.

Will you N.N. take N.N. to be your lawfully wedded wife/husband.

(Response: I do)

Will you N.N. take N.N. to be your lawfully wedded wife/husband.

(Response: I do)

I now pronounce you husband and wife/to be husbands/to be wives.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta administrationen för borgerlig vigsel.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966045757276357,57.70689138969687] }, "properties":{ "title":"Borgerlig vigsel administration", "content":"Gustaf Adolfs Torg 1" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret Vigsel
404 82 Göteborg

${loading}