Till sidans huvudinnehåll

Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning


Här finns hjälp och stöd till dig som har en funktionsnedsättning för att du ska kunna delta i arbetslivet och få en meningsfull sysselsättning.

Stöd via arbetsförmedlingen

Är du arbetssökande och har en funktionsnedsättning finns det särskilda program för att göra det lättare för dig att få ett arbete. Det kan vara:

  • lönebidrag
  • OSA (offentligt skyddat arbete)
  • utvecklingsanställning
  • trygghetsanställning.

Arbetsförmedlingen gör en individuell bedömning för att hitta rätt program utifrån dina förutsättningar att arbeta.

Stöd via kommunen

Aktivitetshusen

Det finns fem aktivitetshus inom Göteborgs Stad som erbjuder sysselsättning för personer mellan 18 och 65 år. Där kan personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning få stöd och vägledning till arbete, praktik eller studier samt hjälp med struktur i vardagslivet. Aktivitetshusen erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, kurser och förberedande arbetsträning. Stödet genom aktivitetshusen går att få utan biståndsbedömda insatser. Information om aktivitetshusen på deras hemsidor:

Aktivitetshus Centrum

Aktivitetshus Hisingen

Aktivitetshus Nordost

Angered Aktivitetshus

Nordost Sekelhuset

Aktivitetshus Väster

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Du kan också få vägledning till rätt myndighet eller instans.

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

Det är viktigt med en bra vardag som känns meningsfull. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt och arbetsuppgifterna är anpassade efter dina intressen och behov.

Information om daglig verksamhet och hur du ansöker

Du kan också kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd där du bor, för att höra om vilken hjälp du kan få. Hitta socialsekreterare funktionsstöd

Daglig sysselsättning

Om du inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS men har funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett vanligt arbete, kan du ansöka om daglig sysselsättning eller arbetsträning med stöd av Socialtjänstlagen (SoL).

Du ansöker om daglig sysselsättning hos en socialsekreterare inom funktionsstöd där du bor.
Hitta socialsekreterare funktionsstöd 

Det finns två verksamheter som erbjuder daglig sysselsättning:

Klippankooperativen

Klippankooperativen erbjuder arbete i kooperativa former för dig som har en kognitiv/fysisk funktionsnedsättning beroende på förvärvad hjärnskada, och som därför står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Klippan består av fyra enheter, var och en uppbyggd som en ideell förening, enheterna är: Hunddagis Klippan, Klippan Bak & Fram, Lera mm och Handpapper Klippan. Dessutom finns butik Gula Villan, med försäljning av det som produceras i kooperativen.

Information om Klippankooperativen

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionsnedsättning så kan du kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd där du bor.

${loading}