Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa


Det mobila fältteamet arbetar uppsökande. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig eller din anhörige till rätt hjälp utifrån individuella behov.

Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa och som inte har någon etablerad vårdkontakt kan vända dig till det mobila fältteamet som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Så här arbetar det mobila fältteamet

Det mobila fältteamet arbetar uppsökande i kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov.

Du kan också ringa Mobila Fältteamet i rådgivande syfte.

De som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer och kan lotsa dig till den hjälp du behöver inom både sjukvård och socialtjänst.

Så kommer du i kontakt med det mobila fältteamet

Vem som helst, till exempel personen själv, sjukvård, socialtjänst, hyresvärd, närstående eller granne, som känner oro för någon utifrån psykisk ohälsa, kan kontakta Mobila Fältteamet.

Vid hög belastning och när vi är ute på uppdrag kan vi inte alltid svara, då går det bra att försöka nå oss om en stund igen. När vi har möjlighet ringer vi tillbaka på missade telefonsamtal. Det är inte möjligt att tala in telefonmeddelanden eller skicka sms till oss.

Kontakta mobila fältteamet

Har du synpunkter eller frågor om mobila fältteamet så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-367 90 17
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Frida Cissig, enhetschef

Telefon
031-366 44 36
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Järntorget 8

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.953690719637061,57.699826475747976] }, "properties":{ "title":"Mobila fältteamet", "content":"Järntorget 8" } }]

Öppettider

${loading}