Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Äldre och hemtjänstpersonal håller händer.

Ansök om hemtjänst


Skulle det underlätta om personen du vårdar ansöker om hemtjänst? Kan vara i Göteborg och på annan ort. Här får du veta hur en ansökan görs.

Ansök om hemtjänst i Göteborg

Personen du ska göra en ansökan hos en socialsekreterare där hen bor. Socialsekreteraren bokar in en tid för ett möte där personen får berätta om sitt behov av hjälp. Socialsekreteraren fattar sedan ett beslut om vilken hjälp personen du vårdar kan få.
Kontakta socialsekreterare

Ansök via blankett

Personen du vårdar kan också ansöka genom att fylla i och skicka in blanketten till socialsekreteraren i området där du bor.
Ansök om stöd i hemmet

Ansök om hemtjänst på annan ort

Om personen du vårdar under en kortare period behöver få hemtjänst i en annan kommun eller stadsdel så ansöker hen om det hos socialsekreteraren i sin stadsdel.

Socialsekreteraren kommer sen att utreda personens behov och om hens ansökan blir beviljad så får hen hemtjänst där hen ska vistas.

Om personen du vårdar flyttar permanent till en annan kommun så ansöker hen om hemtjänst i den kommun som hen ska flytta till.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kotipalvelun hakeminen

Kotiapuhakemus - ansökningsblankett på finska

Kontakta en socialsekreterare

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta socialsekreterarna i området där du bor.

Information och regler

Handläggning och beslut

När du ansökt om stöd och hjälp från äldreomsorgen görs en utredning. Vill du veta mer om handläggningsprocessen och hur beslut fattas kan du läsa mer här.

Vad kostar hemtjänst?

Vad hjälp i hemmet kostar beror såklart på vilken slags hjälp du får. En del service är gratis medan andra tjänster har fast avgift.

${loading}