Till sidans huvudinnehåll

Ansök om äldreomsorg


När du ansöker om stöd eller hjälp från äldreomsorgen får du träffa en socialsekreterare. Det görs då en utredning om ditt behov av omsorg och vilket stöd vi kan erbjuda.

Så här ansöker du:

 1. 1

  Du ansöker om stöd

  Gör en ansökan för det stöd du behöver, din ansökan behöver inte vara skriftlig. Du kan ansöka via webbformulär, skriva ut en blankett och fylla i eller kontakta en socialsekreterare i området där du bor. 

 2. 2

  En utredning görs om dina behov

  När du gjort en ansökan om behov av stöd kommer socialsekreteraren att göra en utredning så fort som möjligt. 

  Socialsekreteraren pratar då till exempel med dina anhöriga och sjukvården om du godkänner det. Det är viktigt för socialsekreteraren att få en så tydlig bild som möjligt av dina behov av stöd och hjälp.

  Socialsekreteraren gör nu en samlad bedömning av dina fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov. Hen tittar då på om du får dina behov tillgodosedda eller om du behöver stöd. Din ansökan prövas individuellt och beslutas med stöd av socialtjänstlagen.

 3. 3

  Ni har ett första möte

  Mötet med socialsekreteraren kan exempelvis vara i ditt hem, på sjukhus eller digitalt. Under mötet ska socialsekreteraren ta reda på vilket behov av stöd du har, vilka sysslor du klarar av och vad du behöver hjälp med.

  Socialsekreteraren ska här informera dig om vilket stöd som kan vara aktuellt för dig.

  Det går bra om du vill ha med en anhörig eller vän till mötet. Om du har svårt att förstå svenska kan du be om att få en tolk.

 4. 4

  Du får ett skriftligt beslut

  Utredningen avslutas med ett beslut om du får det stöd du har ansökt om eller inte. Beslutet får du hem skriftligen.

  Om du får avslag på din ansökan ska det finnas information om hur du gör för att överklaga. Du kan alltid överklaga ett beslut och om du vill kan din socialsekreterare hjälpa dig.

Kontakta en socialsekreterare

Vill du boka ett besök eller har du synpunkter/frågor om ansökan om äldreomsorg kontaktar du en socialsekreterare där du bor.

Relaterad information

Kvinna ser missnöjd ut och visar tummen ner.
Kommun och politik

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet du fått kan du överklaga via ett så kallat förvaltningsbesvär. Lämna din överklagan till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från det att du fått beslutet du inte är nöjd med.

En blå pin med texten
Kommun och politik

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen goteborg.se.

Relaterad information

Illustration föreställande ett förstoringsglas

Jämför och välj utförare av hemtjänst

Hitta och jämför kommunala och privata utförare. Fyll i din adress för att se vilka du kan välja mellan.

${loading}