Till sidans huvudinnehåll

Ansök om äldreomsorg


När du ansöker om stöd eller hjälp från äldreomsorgen får du först träffa en socialsekreterare. Det görs då en utredning om ditt behov av omsorg och vilket stöd vi kan erbjuda.

Så här går ansökningsprocessen till:

 1. 1

  Kontakta en socialsekreterare

  För att ansöka om att få stöd och hjälp inom äldreomsorg, kontaktar du socialsekreterarna i området där du bor för ett första samtal.

 2. 2

  Ni har ett första möte

  Du träffar nu socialsekreteraren för ett första möte. Mötet kan exempelvis vara i ditt hem, på sjukhus eller digitalt. Under mötet ska socialsekreteraren ta reda på vilket behov av stöd du har, vilka sysslor du klarar av och vad du behöver hjälp med.

  Socialsekreteraren ska här informera dig om vilket stöd som kan vara aktuellt för dig.

  Det går bra om du vill ha med en anhörig eller vän till mötet. Om du har svårt att förstå svenska kan du be om att få en tolk.

 3. 3

  Du ansöker om stöd

  Nästa steg är att göra en ansökan för det stöd du behöver. Din ansökan behöver inte vara skriftlig. Det räcker att du berättar för socialsekreteraren vad du behöver hjälp med.

  Om du vill kan du ansöka om stöd redan vid mötet med socialsekreteraren.

 4. 4

  En utredning görs om dina behov

  När du gjort en ansökan om behov av stöd kommer socialsekreteraren att göra en utredning så fort som möjligt.

  Socialsekreteraren pratar då till exempel med dina anhöriga och sjukvården om du godkänner det. Det är viktigt för socialsekreteraren att få en så tydlig bild som möjligt av dina behov av stöd och hjälp.

  Socialsekreteraren gör nu en samlad bedömning av dina fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov. Hen tittar då på om du får dina behov tillgodosedda eller om du behöver stöd.

 5. 5

  Du får ett skriftligt beslut

  Utredningen avslutas med ett beslut om du får det stöd du har ansökt om eller inte. Beslutet ska du få skriftligt.

  Om du får avslag på din ansökan ska det finnas information om hur du gör för att överklaga till förvaltningsrätten. Du kan alltid överklaga ett beslut. Socialsekreteraren kan hjälpa dig med detta.

Kontakta en socialsekreterare

Vill du boka ett besök eller har du synpunkter/frågor om ansökan om äldreomsorg kontaktar du en socialsekreterare där du bor.

Relaterat

Kvinna ser missnöjd ut och visar tummen ner.

Hur du överklagar ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet du fått kan du alltid överklaga. Lämna din överklagan till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från det att du fått  beslutet du inte är nöjd med. I din överklagan måste du bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras.

${loading}