Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Frågor och svar om trygghetskamera


Vad är trygghetskamera?

Trygghetskamera är en tillsynstjänst att välja på utöver ordinarie tillsyn med besök i ditt hem. Tjänsten är enkelt uttryckt tillsyn via webbkamera. Trygghetskamera är ett komplement vilket innebär att du aldrig avsäger sig den ordinarie tillsynen som alltid kommer att finnas tillgänglig vid behov eller önskan.

Vem kan få trygghetskamera?

Trygghetskamera är en tjänst som vänder sig till personer med biståndsbeslut om tillsyn.

Varför ska jag välja trygghetskamera?

Tjänsten vänder sig dig som behöver tillsyn utan att bli störd. Exempelvis om du är lättväckt, sover oroligt eller helt enkelt inte vill ha personligt besök i hemmet.

Hur fungerar trygghetskameran?

Kameratillsynen utförs av trygghetsjouren. Tillsynen sker i samma omfattning som vid en ordinarie tillsyn, cirka 30 sekunder och görs vid överenskomna tillfällen i enlighet med ditt biståndsbeslut. Övrig tid är kameran avstängd.

Hur snabbt kommer personal om jag behöver hjälp?

Om du inte är synlig under ditt tillsynstillfälle, exempelvis inte ligger i sängen, görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du fortfarande inte är synlig ringer trygghetsjouren hem till dig för att säkerställa att allt är bra, därefter görs ett hembesök. Skulle vi se något som ser onormalt ut, till exempel att du ramlat vid sängen, åker Göteborgs Stads hemtjänst ut direkt.

Vad händer om det är fel på kameran?

Vid fel på kameran åker hemtjänsten ut på tillsyn för att se till att allt är bra.

Kan vem som helst titta?

Nej. Det är endast viss personal på Trygghetsjouren som har behörighet att, via personlig inloggning, titta.

Hur vet jag att medarbetarna på Trygghetsjouren tittar – har tittat?

Tillsynen sker i enlighet med klockslagen som anges i biståndsbeslutet. Det innebär att trygghetskameran är helt stängd och låst för användning all övrig tid. Vem, när och hur länge jourledaren tittat går att läsa ut av dataloggen vilken följs upp kontinuerligt.

Sparas det bilder?

Nej. Ingenting sparas, lagras eller filmas vid tillsynen. Det är endast en titt-tillsyn i ögonblicket, precis som vid ordinarie tillsyn.

Kan tjänsten avbrytas när som helst?

Ja, du kan avsluta tillsynen med trygghetskameran när som helst. Du kan också välja att inte ha tillsyn via trygghetskamera vissa nätter om du till exempel skulle få besök. På så sätt är det enkelt att prova på tjänsten för att se hur den fungerar.

Vad kostar trygghetskamera?

Trygghetskamera ingår i kostnaden för trygghetslarm och kostar inget extra.

Varför införs trygghetskamera?

Det finns en stor efterfrågan för tjänster som ger ökad självständighet och valfrihet. Tjänsten möter behoven av integritet och ger förutsättningar för en lugn och trygg natt.

Kontakta Trygghetsjouren

Har du synpunkter eller frågor om trygghetskamera så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 85 85
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 12013
402 41 Göteborg

Öppettider

${loading}