Till sidans huvudinnehåll
En person diskar och det står nybakade muffins på köksbänken.

Om hemtjänst


Behöver du stöd med vardagssysslor kan du ansöka om att få hemtjänst. Då kan du till exempel få hjälp med din personliga omvårdnad eller hushållssysslor. Om din ansökan blir beviljad kan du välja privat eller kommunal utförare av hemtjänst.

Oavsett din ålder är det äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen eller en privat utförare som utför hemtjänst. De hjälper dig bland annat med:

  • att klä på och av dig och sköta din personliga hygien
  • att värma mat, diska och ta ut soporna
  • städning och tvätt
  • olika slags inköp och ärenden, till exempel matinköp och apoteksärenden
  • att komma till läkaren, olika aktiviteter eller gå på en promenad
  • trygghetslarm, det är vi från hemtjänsten som kommer när du larmat

När du fått beslut om hemtjänst kan du välja om du vill få hemtjänst från Göteborgs Stad eller från en privat utförare. Därefter planerar du tillsammans med din kontaktperson inom hemtjänsten hur och när stödet ska genomföras. Det kallas rambeslut.

Att välja utförare av hemtjänst

På sidan Hitta hemtjänst finns samtliga utförare av hemtjänst i Göteborg, både kommunala och privata.

Hitta hemtjänst

Vill du istället direkt se vilka utförare du kan välja mellan på din hemadress söker du på din gatas namn här.

Jämför och välj utförare

Vad kostar hemtjänst?

Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har och hur mycket, och vilken, hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler så att du betalar rätt avgift.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Hemtjänst på annat språk än svenska

Om det är möjligt försöker hemtjänsten para ihop hemtjänsttagaren med personal som talar och förstår samma språk.

Du som är teckenspråkig och behöver stöd i vardagen i form av hemtjänst eller ledsagning kan ansöka om teckenspråkigt stöd.

Hemtjänst för teckenspråkiga

Hemtjänst på finska eller nationella minoritetsspråk

Eftersom Göteborgs Stad ingår i finskt förvaltningsområde ska det finnas tillgång till personal som kan finska.

Information om hemtjänst på finska

Information på finska/Tietoa suomeksi

Tietoa kotipalvelusta

Du har rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på ditt nationella minoritetsspråk om det finns personal som behärskar språket.

Mer information om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontakta socialsekreterare äldre

Har du synpunkter eller frågor om hemtjänst så kan du kontakta en socialsekreterare i området där du bor.

Relaterad information

Kvinna tittar i sin läsplatta.

Din rätt till vård och omsorg

Socialstyrelsen arbetar för att äldre personer ska få god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Här presenterar de delar av sitt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. (socialstyrelsen.se)

Jämför och välj utförare av hemtjänst

Hitta och jämföra både privata och Göteborgs Stads utförare. Fyll i din adress för att se vilka du kan välja mellan.

${loading}