Till sidans huvudinnehåll

Vad vi erbjuder dig


Hälsofrämjande och förebyggande är ett samlingsnamn för de verksamheter som erbjuder mötesplatser, dagverksamheter, fixartjänst, syninstruktörer, enskilda stödsamtal genom anhörigstöd och mycket mer.

Vi erbjuder möjligheter att umgås med andra på våra mötesplatser och dagverksamheter. Vi har även praktisk och rådgivande service i form av fixartjänst och syninstruktörer, enskilda stödsamtal genom anhörigstöd och mycket mer. Vi vill ge dig som senior goda förutsättningar för ett gott åldrande och en meningsfull vardag.

Mötesplatser där du kan umgås med andra

På våra mötesplatser för seniorer har du möjlighet att umgås med andra och delta i aktiviteter. Allt utifrån dina önskemål och förutsättningar. Du kan ta del av allt från föreläsningar och musikunderhållning till aktivitetsgrupper och andra sociala sammanhang. Du har också möjlighet att vara med och påverka utbudet.

Hitta mötesplatser för seniorer

Fixartjänst hjälper dig med praktiska saker i hemmet

Ibland kan det vara skönt och framför allt säkrare att få hjälp med praktiska saker i hemmet. Du som är 69 år eller äldre kan få hjälp av fixartjänst. Vi vill öka tryggheten och förebygga fallolyckor genom vår tjänst.

Fixartjänst

Samordning av de som vill bli volontärer

Som volontär kan du göra en betydelsefull insats, till exempel på en mötesplats för seniorer. Volontärverksamhet är en del av Göteborgs Stads folkhälsoarbete och samverkar även med civilsamhället. Volontärinsatser är frivilliga och utgår från dina intressen.

Bli volontär för seniorer

Syninstruktörer som ger tips och råd

Du som har en synnedsättning kan vända dig till syninstruktörerna. Vi kommer hem till dig och ger dig råd och tips för att din vardag ska fungera så bra som möjligt.

Syninstruktörer

Stöd till anhöriga från våra anhörigstödjare

Har du en närstående, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd? Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller god vän. Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats men ibland kan även du behöva support och stöd. Då finns vi här för dig med allt från tips och stöd i grupp till enskilda samtal.

Stöd till anhöriga

Dagverksamheter för social samvaro eller avlastning

Dagverksamhet finns för den som är 65 år eller äldre och lever med en demenssjukdom, har haft stroke eller har behov av social samvaro. För att delta i en dagverksamhet behövs ett beslut av en socialsekreterare. Dagverksamheten kan också ge den som vårdar en närstående i hemmet en viktig avlastning.

Hitta dagverksamhet

Hälsotek och hälsolots för en bättre hälsa

Det finns ett antal ställen runt om i Göteborg som erbjuder hälsofrämjande aktiviteter samt inspiration, stöd och information för en bättre hälsa. Här finns kurser, föreläsningar, gruppträning och sociala aktiviteter. Allt är gratis.

Hitta hälsotek och hälsolots

Uppsökande verksamhet så att du ska veta att vi finns här för dig

Vår uppsökande verksamhet finns så att du som senior ska få kännedom om utbudet av stöd, service och aktiviteter, både inom kommunen och hos andra aktörer. Uppsökande verksamhet kan till exempel vara informationsträffar på olika platser, riktade brevutskick eller förebyggande hembesök.

Kontakta hälsofrämjande och förebyggande

Har du synpunkter eller frågor om vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}