Till sidans huvudinnehåll

Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden


För att det ska vara tydligt vad du som bor på ett av Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden kan förvänta dig ger vi dig några löften. Vi kallar dem värdighetsgarantier.

Värdighetsgarantierna utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och innebär att all personal ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med det menas till exempel rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och trygghet.
Nationella värdegrunden i socialtjänstlagen

Trygg med våra medarbetare

Vi garanterar att våra medarbetare bär synliga och lättlästa namnbrickor.

Du ska ha ansvarig kontaktpersonal

Vi garanterar att du i samband med att du flyttar in får veta vem som är ansvarig kontaktpersonal.

Du deltar i aktiviteter utifrån dina behov

Vi garanterar att vård- och omsorgsboendet erbjuder aktiviteter och att du har möjlighet att delta utifrån dina behov.

Bra måltider i trivsam miljö

Vi erbjuder dig en trivsam måltidsmiljö med varierande och näringsriktig kost.

Vi planerar tillsammans

Vi garanterar att ditt behov av vård och omsorg planeras i en genomförandeplan som görs tillsammans med dig och/eller den person som företräder dig. Planeringen ska vara klar inom två veckor efter att din insats påbörjades. Har du annat modersmål än svenska garanterar vi att din plan översätts om du så önskar.

Respektfullt bemötande

Vi garanterar dig ett bemötande präglat av respekt för din person och din värdighet. Därför beskriver vi tillsammans med dig i din genomförandeplan vad ett respektfullt bemötande och värdigt arbetssätt innebär för just dig.

Värdighetsgarantier för just dig

Genom att i planering och uppföljning av insatser prata om vad värdighetsgarantierna innebär för just dig, gör vi dem väl kända och konkreta.

Uppföljning av värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboende

  • Vi försäkrar oss om att du tycker att vi uppfyller garantierna genom att löpande följa upp genomförandeplanen tillsammans med dig. Om du inte känner dig nöjd antecknas det, och vi gör vad vi kan för att lyckas bättre
  • Enhetschef följer upp och redovisar efterlevnad av kvalitetsgarantier i löpande verksamhetsuppföljning

Om vi inte håller vad vi lovar

Om vi inte håller vad vi lovar vill vi att du berättar det för oss så åtgärdar vi bristerna så snart vi kan. Du kan lämna synpunkter via vårt synpunktsformulär här på webben, skriva ett brev eller skicka ett mejl till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Du kan även lämna dina synpunkter muntligen till våra medarbetare eller ansvarig chef.
Synpunktsformulär
Kontakta äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakta socialsekreterare inom äldreomsorgen

Har du synpunkter eller frågor om värdighetsgarantierna kan du kontakta en socialsekreterare

${loading}