Till sidans huvudinnehåll
Hustak närmast och höghus på en kulle i horisonten. Himlen är grå.

Bo kvar hemma

Vill du kunna åldras där du bor idag? Det går att anpassa ditt hem när behoven uppstår. Det finns trygghetslarm, fixartjänst, hemtjänst och till och med teckenspråkig hemtjänst som stöd för dig i ditt hem. Det finns även gott om sociala aktiviteter för den som känner sig ensam och vill träffa andra.

Stöd i din bostad

Vill du helst åldras där du bor idag? Möjligheterna att bo kvar när man blir äldre är många. Ibland behövs bara lite stöd i vardagen.

Umgänge och rörelse

När man blir äldre är det viktigt att fortsätta leva ett så aktivt och socialt liv man bara kan. Det sägs till och med att det är bra för hälsan. Genom att delta i några av våra aktiviteter kan man få lite vardagsmotion och social samvaro i vardagen.

För dig som är anhörig

För dig som är anhörig finns olika stöd att söka för att vardagslivet ska fungera. Det kan vara allt från ekonomiskt stöd och samtal till olika former av avlastning i hemmet eller på korttidsboende.

Nyheter som rör socialt liv och aktiviteter

Två damer sitter bredvid varandra vid ett bord och ler.

Seniorer i Angered skapar egen mötesplats

2023-11-16

Inflytande och delaktighet står i centrum när en ny mötesplats i Angereds centrum skapas av seniorerna själva och deras idéer.

En leenden man dribblar med en boll.

Gåfotboll sprider glädje och gemenskap

2023-10-23

Göteborgs Stad har flera mötesplatser som arrangerar aktiviteter för seniorer och en favorit hos många är gåfotbollen.

Socialt liv och aktiviteter från Göteborgs Stads kalendarium

Alternativtext för bilden

För seniorer

Här har vi sökt på samtliga aktiviteter i kalendariet med sökordet "senior". Högt och lågt, förhoppningsvis något för alla.

Alternativtext för bilden

På våra mötesplatser

På våra mötesplatser har du möjlighet att umgås med andra och delta i aktiviteter, utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Alternativtext för bilden

Sport och motion

Träning för alla åldrar och alla förutsättningar. Allt från promenader och yoga till pilates, utegym, dans, promenader och sittgympa.

${loading}