Till sidans huvudinnehåll
Händer skriver på ett tangentbord

Så beräknas din avgift för äldreomsorg


Kostnaden för din omsorg beror på vilken inkomst du har och hur mycket hjälp du har behov av. Vi gör en beräkning för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler så att du inte betalar för hög avgift.

Kommuner har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för äldreomsorg. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader

Vi ska se till att avgiften för de beviljade insatserna du får inte blir så hög att du inte har pengar kvar för dina grundläggande basbehov. Du får behålla en viss del av dina inkomster och detta kallas förbehållsbelopp.

Förbehållsbeloppet består av din bostadskostnad samt ett minimibelopp som dras bort från din sammanlagda inkomst efter skatt. Det som återstår kallas avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala för den vård och omsorg du är beviljad. Du betalar upp till ditt avgiftsutrymme, finns inget avgiftsutrymme tas ingen omsorgsavgift ut.

Maxtaxa

Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut för de insatser du får. Avgiften för 2024 kan som mest bli 2 575 kronor per månad.

Minimibelopp

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen. Det är 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 762 kronor per månad vardera för sammanboende makar och sambor.

Beloppet ska täcka kostnader för dina grundläggande basbehov. Det ska till exempel täcka:

 • livsmedel och hygienartiklar
 • kläder och skor
 • förbrukningsvaror och dagstidningar
 • telefon, hemförsäkring och hushållsel
 • möbler och husgeråd
 • fritid och resor, till exempel färdtjänst
 • tandvård, läkemedel och öppen hälso- och sjukvård

Har du kostnader som överstiger socialtjänstlagens riktlinjer kan du ansöka om ett individuellt tillägg. Du ska då ha kostnaderna under större delen av året och de ska vara högre än 200 kronor per månad.

Inkomst och boendekostnad

För att kunna beräkna din avgift behöver vi aktuella uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Inkomster du får av Pensionsmyndigheten och/eller Försäkringskassan hämtas automatiskt upp av avgiftshandläggaren. Har du inkomster utöver dessa är du själv skyldig att meddela oss.

Som inkomst räknas alla inkomster av tjänst, näringsverksamhet och inkomst av kapital. Till exempel:

 • lön och pension
 • sjuk- eller aktivitetsersättning
 • sjukpenning
 • livränta

Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst. Ett exempel är bostadstillägg för pensionärer.

Anmäl dina inkomstuppgifter

Du kan anmäla dina inkomster på blanketten "Inkomstförfrågan" som skickas hem till dig när du har fått ett biståndsbeslut från äldreomsorgen. Blankett skickas även ut årligen i samband med uträkning av ny avgift.

Väljer du att inte lämna några uppgifter om din inkomst kan du ange det på blanketten och i e-tjänsten. Du kommer då automatiskt att få betala maxtaxa.

Du kan även välja att fylla i dina inkomstuppgifter direkt på webben

Rätt att överklaga

Om du upplever att din avgift inte stämmer eller att beräkningarna är felaktiga kan du överklaga avgiftsbeslutet. I samband med avgiftsbeslutet får du reda på vart du ska vända dig om du vill överklaga.

Kontakta avgiftshandläggare

Har du synpunkter eller frågor om avgifter kan du kontakta en avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggare Göteborgs Stad

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.
${loading}