Till sidans huvudinnehåll
Hand som tar ut sedlar ur en plånbok full av sedlar.

Avgifter och kostnader för äldreomsorg

Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående. Våra handläggare hjälper dig att göra en beräkning så att du betalar rätt avgift.

Så beräknas din avgift

Kostnaden för din omsorg beror på vilken inkomst du har och hur mycket hjälp du har behov av. Vi gör en beräkning för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler så att du inte betalar för hög avgift.

Boende för äldre

Det är vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Hjälp i hemmet

Vad hjälp i hemmet kostar beror såklart på vilken slags hjälp du får. En del service är gratis medan andra tjänster har fast avgift.

Övriga avgifter och kostnader

Lunch på dagverksamhet, lunch på restaurang eller mötesplats för äldre och hemlevererad middagsmat. Allt (nästan!) har ett pris men några saker har vi ändå som är kostnadsfritt.

Anmäl ändrad inkomst

Du som har fått ett beslut om stöd, till exempel hemtjänst eller vård- och omsorgsboende, får en gång om året redovisa dina inkomster. Det gör du för att vara säker på att du betalar rätt avgift.

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension som du kan ansöka om för att betala ditt boende. Det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för bostadstillägg till pensionärer.

Relaterad information

Avgifter för äldreomsorg 2024

För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Göteborgs Stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse eller bor på ett vård- och omsorgsboende. (Folder för utskrift)

${loading}