Till sidans huvudinnehåll
Person pratar teckenspråk.

Äldrevägledare för teckenspråkiga


När du blir äldre kan det vara skönt och framför allt kännas tryggt att få råd och stöd i vilka insatser som finns. Du som är döv och över 65 år eller anhörig kan få hjälp av en teckenspråkig äldrevägledare. Äldrevägledaren kan vara en länk mellan dig och de du behöver komma i kontakt med.

Du kan kontakta Äldrevägledaren via sms eller videosamtal för att få hjälp eller boka ett besök. Äldrevägledaren är teckenspråkig, har tystnadsplikt och dokumenterar ingenting i ärendet.

Äldrevägledaren hjälper dig med:

Du som är över 65 år

 • informera och vägleda om olika rättigheter till exempel bidrag, stöd och insatser
 • hjälpa till att kontakta till exempel biståndshandläggare, myndigheter och företag
 • vara med som stöd på möten med biståndshandläggare eller hemtjänst
 • vara med som stöd på vårdplanering
 • hjälpa till att fylla i blanketter och söka insatser
 • informera om hur du kan förebygga fallolyckor i hemmet
 • gör hembesök

Du som möter döva i din profession

 • informera om konkreta tips och råd om visuell kommunikation och bemötande
 • informera om dövas livsvillkor, teckenspråk och kultur för att få en ökad förståelse inför beslut och utförande
 • nå ut till en teckenspråkig målgrupp vid rekrytering

Du som har en anhörig eller vän som är över 65 år

 • informera och vägleda om olika rättigheter som bidrag, stöd och insatser som rör personer över 65 år

Kontakta äldrevägledare för teckenspråkiga

Telefon och e-post

Telefon
031-367 90 75
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960791490219512,57.70511998315795] }, "properties":{ "title":"Äldrevägledare för teckenspråkiga", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 113 64
404 28 Göteborg

Kontakta oss även via:

Videosamtal via Facetime och WhatsApp: 070-210 37 42

I fokus

Omsorg och stöd

Teckenspråkig hemtjänst

Samtal på teckenspråk
Omsorg och stöd

Teckenspråksforum

Du som är teckenspråkig och vill ha information, råd eller stöd i samhällsfrågor kan vända dig till Teckenspråksforum. Även du som är profession och vill veta mer om dövas livsvillkor eller tillgänglighet är välkommen att höra av dig.

${loading}