Rapporter och data

I miljöförvaltningens årsrapporter om luften i Göteborg hittar du mängder av information om luftföroreningar och meteorologi. Det finns också filer med data för den som vill forska själv.

Årsrapporter

Miljöförvaltningens årsrapporter för luft innehåller en översikt av hela årets luftsituation. I rapporterna jämförs luftkvaliteten vid de olika mätstationerna och du kan läsa om hur läget sett ut i relation till miljökvalitetsnormer och miljömål under året som gått. Rapporterna innehåller även information om vädersituationen.

Luften i Göteborg Årsrapport 2020

Tidigare årsrapporter hittar du på sidan Rapporter från miljöförvaltningen.

Luft- och väderdata

På sidan för Öppna data finns filer med luft- och väderdata som du kan hämta hem och titta på. För tidigare år finns data för ett helt år samlat i en och samma fil. Data i filerna är kvalitetssäkrade och rapporterade till Naturvårdsverket. För innevarande år är data uppdelat per kalendermånad. Dessa filer innehåller preliminära data som kan komma att ändras.

För år 2013 – 2017 finns luftföroreningsdata från mätstationen på Femmanhusets tak och väderdata från de meteorologiska masterna runtom i Göteborg. Från och med år 2018 hittar du data från samtliga av Göteborgs Stads mätstationer, både stationära och mobila, i datafilerna. Om du är intresserad av tidigare års mätdata finns den på SMHI:s webbplats för datavärdskap luft.