Pollen

Var femte person är drabbad av pollenallergi. För att allergiker och andra ska få information om pollensituationen gör Göteborgs universitet prognoser för allergiframkallande pollen varje vardag under pollensäsongen.

Prognosen för Göteborg publiceras tillsammans med pollenprognoser för hela landet på Naturhistoriska riksmuseets webbplats pollenrapporten.se.

Pollendagboken kan ge en bild av vad du är allergisk mot

Som en service för pollenallergiker finns en webbaserad pollendagbok där du kan fylla i vilka besvär du har. Symptomen jämförs sedan med de uppmätta pollenhalterna och det kan ge dig en bild av vad du är allergisk mot. Samtidigt får forskarna värdefull information för att kunna förbättra pollenprognoserna. Som användare är du helt anonym och allt som behövs är en e-postadress. Pollendagboken har tagits fram i ett europeiskt forskningsprojekt. Läs mer på pollenrapporten.se eller gå direkt till Pollendagboken.