Luften ute och inne

Luften inomhus påverkas inte bara av utomhusluften utan också av källor inne i bostaden. Exempel på sådana källor är tobaksrök, damm, virus, bakterier, katt- och hundhår, radon, klor från rengöringsmedel och lösningsmedel från målarfärg.

Samma föroreningar som finns i utomhusluften finns normalt också inomhus men i lägre halter, i genomsnitt 25 till 40 procent lägre. Hur mycket av utomhusluften som kommer in i en bostad beror på vilken typ av ventilation som finns i huset och på vilken våning bostaden är belägen.

Under perioder med mycket höga föroreningshalter utomhus kan ibland halterna bli höga även inomhus. Detta sker med en fördröjning eftersom det tar ett tag innan all luft inomhus bytts ut. När halterna sedan sjunker utomhus dröjer det av samma anledning ett tag innan halterna sjunker även inomhus. Under dessa perioder kan inomhusluften under en kortare tid vara sämre än utomhusluften.

Det enklaste sättet att byta ut luften inomhus är att vädra. Vädra snabbt och effektivt, låt inte fönstren stå öppna hela dagen eftersom det inte är energieffektivt.

Du kan läsa mer om inomhusluft och ventilation på sidan Ventilation.

Frågor och svar