Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 16 januari 2021 klockan 5

Låga till måttliga halter av luftföroreningar, Oförändrat Låga till måttliga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur -9,6 °C Oförändrat
Vindhastighet 0,9 m/s Oförändrat
Vindriktning NNO
Lufttryck 1025 hPa Oförändrat
Luftfuktighet 91 % Oförändrat
Solinstrålning 0 W/m² Oförändrat
Nederbörd 0,0 mm Oförändrat

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid NO2 32,1 μg/m³
Partiklar PM10 13,4 μg/m³
Partiklar PM2,5 8,3 μg/m³
Marknära ozon O3 11,5 μg/m³
Kväveoxider NOx 38,2 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade