Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg just nu. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 20 mars 2019 klockan 22

Låga halter av luftföroreningar, Nedåtgående trend Låga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 6,7 °C Oförändrat
Vindhastighet 3,3 m/s Oförändrat
Vindriktning SV
Lufttryck 1025 hPa Oförändrat
Luftfuktighet 80 % Nedåtgående trend
Solinstrålning 0 W/m² Oförändrat
Nederbörd 0,0 mm Oförändrat

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid 17,2 μg/m³
Partiklar PM10 27,0 μg/m³
Partiklar PM2,5) 10,4 μg/m³
Marknära ozon 72,6 μg/m³
Kväveoxider 18,3 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade