Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 04 juli 2022 klockan 21

Låga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 14,7 °C
Vindhastighet 2,3 m/s
Vindriktning SSV
Lufttryck 1012 hPa
Luftfuktighet 81 %
Solinstrålning 5 W/m²
Nederbörd 0,0 mm

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid NO2 8,1 μg/m³
Partiklar PM10 5,2 μg/m³
Partiklar PM2,5 1,2 μg/m³
Marknära ozon O3 I.U.
Kväveoxider NOx 14,4 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade