Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 25 februari 2021 klockan 19

Måttliga halter av luftföroreningar, Uppåtgående trend Måttliga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 5,6 °C Oförändrat
Vindhastighet 3,8 m/s Oförändrat
Vindriktning SSV
Lufttryck 1018 hPa Oförändrat
Luftfuktighet 94 % Nedåtgående trend
Solinstrålning 0 W/m² Oförändrat
Nederbörd 0,0 mm Oförändrat

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid NO2 43,5 μg/m³
Partiklar PM10 18,5 μg/m³
Partiklar PM2,5 8,5 μg/m³
Marknära ozon O3 51,6 μg/m³
Kväveoxider NOx 51,0 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade