Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Vindriktning

Graf över Vindriktning
Diagrammet visar vindriktningen de senaste sju dygnen. Nordliga vindar återfinns i både diagrammets överdel och underdel, medan sydliga vindar finns i dess mitt. Vindriktningen mäts på flera platser i staden. Instrumenten sitter på olika höjder över marken. Länk till grafen