Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Temperatur

Graf över Temperatur
Diagrammet visar temperaturen de senaste sju dygnen. Temperatur mäts både i marknivå och taknivå. Vid tillfällen med inversion syns ofta temperaturskillnaden mellan marken och taket. Länk till grafen