Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Ozon

Graf över Ozon
Diagrammet visar halterna av marknära ozon de senaste sju dygnen. Ozon mäts på flera platser i Göteborgsområdet. För ozon finns en miljökvalitetsnorm på 120 mikrogram per kubikmeter som högsta åttatimmarsmedelvärde under ett dygn. Länk till grafen