Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Kväveoxider NOx

Graf över Kväveoxider NOx
Diagrammet visar halterna av kväveoxider de senaste sju dygnen. Kväveoxider, som är summan av kvävedioxid och kvävemonoxid, mäts både i marknivå och taknivå. Länk till grafen