Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Kvävedioxid NO2

Diagrammen visar kvävedioxidhalterna de senaste sju dygnen. Kvävedioxid är den luftförorening som miljöförvaltningen mäter på flest platser i Göteborg. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid är 40 mikrogram per kubikmeter som årsmedelvärde, 60 mikrogram per kubikmeter som 98-percentil av dygnsmedelvärdena och 90 mikrogram per kubikmeter som 98-percentil av timmedelvärdena.

Graf över Kvävedioxid NO2
Kvävedioxid mäts i taknivå. Länk till grafen
Graf över Kvävedioxid NO2
Kvävedioxid mäts i gatunivå. Länk till grafen
Graf över Kvävedioxid NO2
Kvävedioxid mäts även på miljöförvaltningens mobila stationer. Länk till grafen