Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 02 juli 2020 klockan 9

Låga halter av luftföroreningar, Oförändrat Låga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 15,4 °C Oförändrat
Vindhastighet 5,4 m/s Oförändrat
Vindriktning VSV
Lufttryck 1002 hPa Oförändrat
Luftfuktighet 51 % Nedåtgående trend
Solinstrålning 370 W/m² Uppåtgående trend
Nederbörd 0,0 mm Oförändrat

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid 6,1 μg/m³
Partiklar PM10 10,8 μg/m³
Partiklar PM2,5) 4,7 μg/m³
Marknära ozon 51,8 μg/m³
Kväveoxider 7,8 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade