Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 04 juli 2020 klockan 13

Låga halter av luftföroreningar, Oförändrat Låga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 16,5 °C Oförändrat
Vindhastighet 3,7 m/s Nedåtgående trend
Vindriktning SV
Lufttryck 1003 hPa Oförändrat
Luftfuktighet 83 % Nedåtgående trend
Solinstrålning 349 W/m² Uppåtgående trend
Nederbörd 0,0 mm Nedåtgående trend

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid 5,6 μg/m³
Partiklar PM10 6,1 μg/m³
Partiklar PM2,5) 4,6 μg/m³
Marknära ozon 44,5 μg/m³
Kväveoxider 7,7 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade