Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 17 september 2021 klockan 17

Låga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 11,8 °C
Vindhastighet 4,1 m/s
Vindriktning NO
Lufttryck 1017 hPa
Luftfuktighet 79 %
Solinstrålning 30 W/m²
Nederbörd 0,0 mm

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid NO2 8,8 μg/m³
Partiklar PM10 -1,7 μg/m³
Partiklar PM2,5 0,7 μg/m³
Marknära ozon O3 I.U.
Kväveoxider NOx 8,7 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade