Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 10 april 2021 klockan 19

Låga halter av luftföroreningar, Nedåtgående trend Låga halter av luftföroreningar

Måttliga halter av luftföroreningar, Uppåtgående trend Måttliga halter av ozon

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 5,7 °C Nedåtgående trend
Vindhastighet 4,0 m/s Oförändrat
Vindriktning VSV
Lufttryck 1014 hPa Oförändrat
Luftfuktighet 27 % Nedåtgående trend
Solinstrålning 15 W/m² Nedåtgående trend
Nederbörd 0,0 mm Oförändrat

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid NO2 4,7 μg/m³
Partiklar PM10 1,6 μg/m³
Partiklar PM2,5 0,4 μg/m³
Marknära ozon O3 85,6 μg/m³
Kväveoxider NOx 4,3 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade