Appen Luften i Göteborg

Luften i Göteborg är en mobil applikation, "luftappen", som ger dig en snabb bild av luftkvaliteten i centrala Göteborg. Du får veta hur luften är på en enkel skala – låga, måttliga, höga eller mycket höga luftföroreningshalter.

Ta hjälp av luftappen – gör vad du kan när du kan

Med luftappen kan du enkelt kolla luftkvaliteten innan du ger dig av hemifrån. Luftappen visar läget för luftkvaliteten just nu och om föroreningshalterna är på väg ner eller upp. Den uppdateras varje timme, med hjälp av mätvärden från miljöförvaltningens mätstationer i centrala Göteborg. Luftappen ger dig förutsättningar att välja ett färdsätt som bidrar till att vi får bättre luft, vilket är särskilt viktigt de dagar då luftföroreningshalterna är höga i Göteborg.

I luftappen finns direktlänkar till Västtrafiks reseplanerare och till Cykelreseplaneraren. Där finns också en länk till luftsidorna här på goteborg.se.

Luftappen finns numera för både iOS och android, och kan laddas ner från App Store eller Google Play. I den senaste versionen kan du dela information om luftläget i staden i flera olika kanaler. Dessutom kan du se när mätdata är insamlad.

De korta bilresorna ger störst utsläpp

Nästan var tredje bilresa i Göteborg är kortare än två kilometer. Det är de kortaste bilresorna som släpper ut mest föroreningar. Om alla bilister i Göteborg ställde bilen en dag i veckan skulle biltrafiken i staden minska med tio procent. Om alla singelförare samåkte en dag i veckan skulle trafiken minska med ytterligare tio procent. Under rusningstid skulle infarterna bli lika fria från köer som under en skollovsvecka.