Gifter i miljön

I många markområden i Göteborg finns gifter lagrade som rester från gamla industriverksamheter. De gifter som hamnar i miljön idag kommer till stor del från tillverkning och användning av vanliga varor och kemiska produkter. Det handlar om diffusa utsläpp från till exempel kläder, leksaker, möbler och hygienprodukter.

Här kan du hitta information och rapporter om läget för Göteborgs Stads nedlagda deponier.