Gifter i miljön

Om gifter i miljön

I många markområden i Göteborg finns gifter lagrade som rester från gamla industriverksamheter. De gifter som hamnar i miljön idag kommer till stor del från tillverkning och användning av vanliga varor och kemiska produkter. Det handlar om diffusa utsläpp från till exempel kläder, leksaker, möbler och hygienprodukter.

Deponier

I Göteborg finns ett antal avfallsdeponier, även kallat soptippar, som inte längre används. För att skydda miljön kontrolleras några av dessa deponier löpande av förvaltningen Kretslopp och vatten. Här kan du hitta information och rapporter om Göteborgs Stads nedlagda deponier.