Testa din klimatpåverkan

Hur påverkar din livsstil klimatet? På Klimatkontot hittar du förslag på hur du kan minska din klimatpåverkan, och på Klimatsmart semester finns en smart semesterkalkylator och tips på mer miljövänliga semesteralternativ.

Idag släpper Göteborg ut cirka 8 ton växthusgaser per invånare och år. Utsläppen sker både lokalt och globalt.

Vill du veta hur din egen livsstil påverkar klimatet? Gå in på Svalna eller Klimatkontot. Svara på frågor om hur du bor, reser och äter och få konkreta förslag på vad du kan förändra i din livsstil.

Hur stor miljöpåverkan gör egentligen en weekendresa till Paris eller vinterns skidresa? På sidan klimatsmartsemester.se finns en kalkylator som klimatberäknar både själva resan och boendet på din semester. På så sätt blir det lättare att jämföra olika alternativ och göra ett val som är bättre för miljön. Här finns också inspiration och tips på klimatsmarta semesterresor

Vi påverkar klimatet både lokalt och globalt

Utsläppen lokalt i Göteborg kommer dels från all produktion och alla aktiviteter inom kommunens gränser - både från gemensamma uppvärmningsanläggningar, industrin med mera, och från enskilda göteborgares aktiviteter, som till exempel bilresor. De globala utsläppen handlar om vad som släpps ut i resten av världen till följd av varor och tjänster som vi konsumerar.

Klimatfiguren här visar vilka aktiviteter som bidrar till mest respektive minst utsläpp. Med offentlig konsumtion avses det som kommunala, regionala och statliga aktörer köper och använder. Det är alltså det som konsumeras inom till exempel kommunala skolor, äldrevård, sjukvård och kulturverksamhet.

Vill du veta mer om vad staden gör för att minska klimatutsläppen? Gå till sidan Klimatstrategiskt program för Göteborgs Stad.