Testa din klimatpåverkan

Hur påverkar din livsstil klimatet? På Klimatkontot hittar du förslag på hur du kan minska din klimatpåverkan, och på Klimatsmart semester finns en smart semesterkalkylator och tips på mer miljövänliga semesteralternativ.

Idag släpper vi göteborgare ut cirka 8 ton växthusgaser per invånare och år genom vår konsumtion. Utsläppen sker både lokalt och globalt.

Vill du veta hur din egen livsstil påverkar klimatet? Gå in på Svalna eller Klimatkontot. Svara på frågor om hur du bor, reser och äter och få konkreta förslag på vad du kan förändra för att minska utsläppen från din konsumtion.

Hur stor miljöpåverkan gör egentligen en weekendresa till Paris eller vinterns skidresa? På sidan klimatsmartsemester.se finns en kalkylator som klimatberäknar både själva resan och boendet på din semester. På så sätt blir det lättare att jämföra olika alternativ och göra ett val som är bättre för miljön. Här finns också inspiration och tips på klimatsmarta semesterresor.

Mer inspiration för hur du kan minska din klimatpåverkan finns på Göteborgs Stads sida Handla hållbart samt på GreenhackGBG som är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar.

Det vi konsumerar påverkar klimatet globalt

Det vi göteborgare konsumerar orsakar utsläpp både lokalt i Göteborg och i andra delar av världen. Lokalt orsakar vår konsumtion utsläpp från till exempel uppvärmning, lokal produktion, trafik och andra lokala aktiviteter. Vi konsumerar också varor och tjänster som produceras och transporteras i andra delar av världen och orsakar utsläpp där.

Att beräkna vår klimatpåverkan på det här sättet kallas konsumtionsbaserade utsläpp. Man kan också beräkna utsläppen som sker inom en kommuns eller ett lands gränser – det kallas territoriellt eller geografiskt perspektiv. I Göteborgs miljö- och klimatprogram har vi mål om att sänka utsläppen i både ett konsumtionsperspektiv och ett geografiskt perspektiv. I programmet förklaras även de två perspektiven mer utförligt.

För att ta reda på vilka utsläpp som du orsakar genom det du köper, dina resor, ditt boende och andra aktiviteter används konsumtionsperspektivet.

Klimatfiguren här ovan visar vilka aktiviteter som bidrar till mest respektive minst utsläpp. Med offentlig konsumtion avses det som kommunala, regionala och statliga aktörer köper och använder. Det är alltså det som konsumeras inom till exempel kommunala skolor, äldrevård, sjukvård och kulturverksamhet.