Smarta kartan

I Göteborg finns många delningstjänster. Smarta Kartan visar vägen och är en kartläggning av verksamheter inom delningsekonomin.

Vad finns på Smarta kartan?

Syftet är att underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart genom att inspirera och visa alternativen i Göteborg där du kan få tillgång till prylar och tjänster. På den digitala kartan hittar du ett hundratal initiativ – allt från cykelkök, bytesgrupper och klädbytardagar till gratisbutiker och digitala plattformar för delande.

Du hittar kartan på: smartakartan.se

Smarta kartans bakgrund

Smarta kartan är framtagen i ett samarbete mellan den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige och Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice. 2016 formaliserades samarbetet genom ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Smarta Kartan har sen starten spridits till Malmö, Sjuhäradsregionen, Karlstad, Umeå och Stockholm.


Smarta kartan har vunnit det europeiska priset Eurocities Award. På Göteborgs Stads Yotube-kanal finns en kort film om Smarta kartan på engelska, som togs fram inför nomineringen: Smarta kartan.

Mer information 

Här kan du se en animerad film om Smarta kartan: