Smarta kartan

I Göteborg finns många delningstjänster. Smarta Kartan Göteborg är en digital karta som visar var du kan hitta verksamheter inom delningsekonomin.

Vad finns på Smarta Kartan Göteborg?

Smarta Kartan är en webbsida och en digital karta som visar dig verksamheter där du kan hyra, dela, byta, låna, ge och få. Syftet med kartan är att underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart. På den digitala kartan hittar du ett hundratal initiativ – allt från cykelkök, bytesgrupper och klädbytardagar till gratisbutiker och digitala plattformar för delande.

Du hittar kartan på: smartakartan.se

Smarta Kartans bakgrund

Smarta kartan är framtagen i ett samarbete mellan den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige och Göteborgs Stad, demokrati och medborgarservice. 2016 formaliserades samarbetet genom ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Smarta Kartan har sedan starten spridits till Malmö, Sjuhäradsregionen, Karlstad, Umeå, Gävle och Stockholm.

Smarta kartan har vunnit det europeiska priset Eurocities Award.

Mer information 

Här kan du se en animerad film om Smarta kartan: