Hantera regn och dagvatten

På sidorna om dagvatten och skyfall under Vatten och avlopp finns flera tips för dig att hantera vatten och regn. Som att göra plats för vatten i dig trädgård eller hur du tvättar bilen utan att förorena dagvattnet.

Till Dagvatten och skyfall