Delningsekonomi

Den så kallade delningsekonomin har varit på frammarsch de senaste åren. Det handlar om tillgång framför ägande, till exempel genom bytesrum i flerbostadshus, digitala tjänster, cykel- och bilpooler, samåkningsgrupper, hemma-hos-middagar, klädbytardagar och mycket mer.

Bakom initiativen finns både kommunen, företag och inte minst civilsamhället. Göteborgs Stad arbetar på flera sätt för att främja framväxten av delningstjänster, både genom egna tjänster men också genom samarbete med andra aktörer. Exempel är cykelpoolen Styr&Ställ, hur staden upplåter mark för stadsodling och att invånarna numera kan låna fler saker än bara böcker på vissa av stadens bibliotek. 

Vill ni ha hjälp, tips och råd kring att starta och driva företag inom delningsekonomi? Läs då mer på sidan Hjälp och tips när du startar företag för att hitta rätt organisation som kan hjälpa er vidare.  

Vill ni som förening eller grupp/nätverk inom civilsamhället exempelvis samverka med Göteborgs Stad, få information kring föreningsbidrag med mera kontakta då något av Göteborgs Stad Föreningsstöd som kan lotsa er vidare och berätta om de stöd som finns för civilsamhället.  

Vill ni som företag, förening eller grupp/nätverk ha mer information om den lokala delningsekonomin i Göteborg exempelvis marknadsundersökningar och tidigare projekt hör av er till förvaltningen demokrati och medborgarservice och till enheten hållbar konsumtion och privatekonomi via  hallbarkonsumtion@demokratimedborgarservice.goteborg.se 

Demokrati och medborgarservice har ett samarbete med den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige kring Smarta Kartan Göteborg. Smarta Kartan är en webbsida och en digital karta som visar verksamheter där boende och besökare kan hyra, dela, byta, låna, ge och få. Om ni bedriver en verksamhet inom delningsekonomi så kan ni, om Smarta Kartans kriterier godkänner, exponeras på smartakartan.se För att läggas till på Smarta Kartan Göteborg, kontakta goteborg@smartakartan.se 

Demokrati och medborgarservice har tagit initiativ till ett dialogforum, ett så kallat sakfrågeforum som heter Medborgardrivna initiativ för hållbar konsumtion. Här träffas representanter från civilsamhället och tjänstepersoner från flera kommunala förvaltningar och bolag med syftet Att identifiera hinder och utveckla lösningar för uppskalning, replikation och långsiktighet av medborgardrivna initiativ, för att det ska vara enkelt att leva och konsumera hållbart i Göteborg. Vill du veta mer om detta sakfrågeforum kontakta hallbarkonsumtion@demokratimedborgarservice.goteborg.se