Åka kollektivt

Om alla bilister i Göteborg ställde bilen en dag i veckan skulle biltrafiken i stan minska med tio procent. Att åka kollektivt eller att samåka kan vara en lösning.

Ställ bilen och åk kollektivt. Västtrafiks reseplanerare ger dig snabbt besked om resväg och tider.

Om alla singelförare samåkte en dag i veckan skulle trafiken minska med ytterligare tio procent. Under rusningstid skulle infarterna bli lika fria från köer som under en skollovsvecka.