Så här kan du leva hållbart

Alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. På de här sidorna får du enkla tips på hur du i vardagen kan minska din miljöpåverkan.

Delningsekonomi

Den så kallade delningsekonomin har varit på frammarsch de senaste åren. Det handlar om tillgång framför ägande, till exempel genom bytesrum i flerbostadshus, digitala tjänster, cykel- och bilpooler, samåkningsgrupper, hemma-hos-middagar, klädbytardagar och mycket mer.

Smarta kartan

I Göteborg finns många delningstjänster. Smarta Kartan Göteborg är en digital karta som visar var du kan hitta verksamheter inom delningsekonomin.

Sharing City Göteborg

Göteborgs Stad har tillsammans med olika aktörer i Göteborg under många år utforskat möjligheterna med delningsekonomin, och hur det kan bidra till en mer hållbar stad. Delningsekonomin handlar i korthet om hur invånare och aktörer kan dela och samnyttja prylar och ytor.

Göra utflykter på hemmaplan

Du behöver inte resa utomlands eller åka utanför Göteborg för att hitta saker att göra. Gör en utflykt på hemmaplan istället. Här får du en mängd tips utifrån vilken årstid det är. Dessutom är de flesta av dem mer eller mindre gratis.

Cykla

Du måste köra bil längre än tre kilometer för att det ska gå fortare än att cykla i stan. Här hittar du samlad information om hur du lättare tar dig fram med cykel i stan.

Åka kollektivt

Om alla bilister i Göteborg ställde bilen en dag i veckan skulle biltrafiken i stan minska med tio procent. Att åka kollektivt eller att samåka kan vara en lösning.

Handla hållbart

Vår ständigt växande konsumtion av prylar påverkar miljön både i fråga om växthusgasutsläpp, resursförbrukning och användning av kemikalier. Den ger även upphov till en stor mängd avfall. Samtidigt sker mycket av produktionen av det vi importerar i låglöneländer med sämre arbetsvillkor än i Sverige.

Välja giftfritt när du shoppar

Ställ frågor när du handlar. Var misstänksam mot varor som har en stark kemikaliedoft. Som konsument har du rätt till information om en varas kemikalieinnehåll.

Testa din klimatpåverkan

Hur påverkar din livsstil klimatet? På Klimatkontot hittar du förslag på hur du kan minska din klimatpåverkan, och på Klimatsmart semester finns en smart semesterkalkylator och tips på mer miljövänliga semesteralternativ.

Hantera regn och vatten

På sidorna om dagvatten och skyfall under Vatten och avlopp finns flera tips för dig att hantera vatten och regn. Som att göra plats för vatten i dig trädgård eller hur du tvättar bilen utan att förorena dagvattnet.

Sortera ditt avfall

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall.

Spara energi

Just nu är energisituationen i Sverige stabil. Energimyndigheten uppmanar dock fortsatt till att minska elanvändningen i informationskampanjen ”Varje kilowattimme (kWh) räknas”.