Så här kan du leva hållbart

Alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. På de här sidorna får du enkla tips på hur du i vardagen kan minska din miljöpåverkan.

Delningsekonomi

Den så kallade delningsekonomin har varit på frammarsch de senaste åren. Det handlar om tillgång framför ägande, till exempel genom bytesrum i flerbostadshus, digitala tjänster, cykel- och bilpooler, samåkningsgrupper, hemma-hos-middagar, klädbytardagar och mycket mer.

Dela mera

Dela mera är ett projekt som vill öka delning av hemmaprylar som sällan används. På så vis kan vi spara på utrymme, ekonomi och miljö. Idag går det att dela prylar på några av Göteborgs Stads kulturhus, mötesplatser och bibliotek, men vi vill utveckla konceptet till fler platser.

Smarta kartan

I Göteborg finns många delningstjänster. Smarta Kartan visar vägen och är en kartläggning av verksamheter inom delningsekonomin.

Sharing City Göteborg

Att vara en Sharing City handlar för Göteborg om att utforska möjligheterna med delningsekonomin, och hur det kan bidra till en mer hållbar stad. Delningsekonomin handlar i korthet om hur invånare och aktörer kan dela och samnyttja prylar och ytor.

Göra utflykter på hemmaplan

Du behöver inte resa utomlands eller åka utanför Göteborg för att hitta saker att göra. Gör en utflykt på hemmaplan istället. Här får du en mängd tips utifrån vilken årstid det är. Dessutom är de flesta av dem mer eller mindre gratis.

Gå med i en bilpool

Gå med i en bilpool – ett bra alternativ till att äga egen bil.

Cykla

Du måste köra bil längre än tre kilometer för att det ska gå fortare än att cykla i stan. Här hittar du samlad information om hur du lättare tar dig fram med cykel i stan.

Åka kollektivt

Om alla bilister i Göteborg ställde bilen en dag i veckan skulle biltrafiken i stan minska med tio procent. Att åka kollektivt eller att samåka kan vara en lösning.

Köra bil mer miljöanpassat

Som bilist kan du välja miljöanpassade bilar som drar lite bränsle och är krocksäkra. Med rätt körstil minskar du bränslekostnaderna.

Handla hållbart

Om alla i världen levde som vi i Sverige skulle det behövas ungefär fyra jordklot – men vi har bara en planet. Visste du att det går åt 2 700 liter vatten för att producera den bomull som går åt till en t-shirt?

Välja giftfritt när du shoppar

Ställ frågor när du handlar. Var misstänksam mot varor som har en stark kemikaliedoft. Som konsument har du rätt till information om en varas kemikalieinnehåll.

Testa din klimatpåverkan

Hur påverkar din livsstil klimatet? På Klimatkontot hittar du förslag på hur du kan minska din klimatpåverkan, och på Klimatsmart semester finns en smart semesterkalkylator och tips på mer miljövänliga semesteralternativ.

Regnrabatter

I takt med att klimatet ändras ökar risken för översvämning. Skyfall, i kombination med att tak och asfalterade ytor inte kan ta upp allt vatten, blir problem. Vattnet har ingenstans att ta vägen och avloppssystemet klarar inte att svälja för mycket regn på en gång. Regnrabatter, även kallade regnträdgårdar, kan vara en del av lösningen.

Sortera ditt avfall

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall.

Spara energi

Här får du tips om hur du kan spara energi med enkla åtgärder.